Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Trị
Nguyễn Quang Vũ
TS. Nguyễn Đình Dũng 2020 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
CHO VAY ĐỐI VỚI PHỤ NỮ NGHÈO TẠI QUỸ HỖ TRỢ PHỤ NỮ NGHÈO THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ
TRẦN LINH NHÂM
TS. NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 2018 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
TS. NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 2019 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN SỸ TUẤN ANH
TS.NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 2017 Tài chính - Ngân hàng
5 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Trị
Nguyễn Quang Vũ
TS. Nguyễn Đình Dũng 2016 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1