Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
NĂNG LỰC CÁN BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG
TS. NGUYỄN ĐÌNH THUẬN 2019 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1