Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện pháp luật giáo dục nghề nghiệp từ thực tiễn các trường cao đẳng trực thuộc UBND thành phố Hà Nội
Lê Tiến Minh
TS. Nguyễn Đức Cường 2020 Luật Hiến pháp
2 ThS
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN TRẺ EM Ở HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN GIANG LAM
TS. NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
3 ThS
Thực hiện pháp luật về lưu trữ trong cơ quan Bộ Nội vụ
Nguyễn Thị Kim Dung
TS. Nguyễn Đức Cường 2019 Luật Hiến pháp
4 ThS
thực hiện pháp luật giáo dục nghề nghiệp - Từ thực tiễn các trường cao đẳng trực thuộc UBND thành phố Hà Nôi
Lê Tiến Minh
TS. Nguyễn Đức Cường 2020 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1