Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Phạm Thùy Linh
TS. Nguyễn Đức Thắng 2020 Quản lý công
2 ThS
CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ CẤP XÃ TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẠM HOÀNG LINH
TS. NGUYỄN ĐỨC THẮNG 2020 Quản lý công
3 ThS
Thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Phạm Thị Huyền
TS. Nguyễn Đức Thắng 2019 Chính sách công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1