Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh An Giang
Trần Huyện Tỉnh
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo của đạo Cao Đài ở tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Thị Huệ
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2020 Quản lý công
3 ThS
Sử dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh
TRẦN NGỌC HƯỞNG
TS. NGUYỄN HOÀNG ANH 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Trương Thị Mỹ Huệ
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nươc về lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Nguyễn Thị Dịu
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2020 Quản lý công
6 ThS
Pháp luật về xét xử hành chính ở nước ta hiện nay
Nguyễn Ngọc Linh
PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh 2020 Luật Hiến pháp
7 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã tại huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước
Trần Thị Lệ Thủy
TS Nguyễn Hoàng Anh 0 Quản lý công
8 ThS
Quản lý nhà nước đối với vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
TRẦN CÔNG HOAN
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2020
9 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
TÔ THỊ THU THẢO
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2019
10 ThS
Quản lý nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN THỊ MỸ LỆ
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2019
11 ThS
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng từ thực tiễn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
Phạm Quang Công
PGS.Ts Nguyễn Hoàng Anh 2019 Luật Hiến pháp
12 ThS
Pháp luật về xét xử hành chính ở nước ta hiện nay
Nguyễn Ngọc Linh
PGS.TS Nguyễn Hoàng Anh 2020 Luật Hiến pháp
13 ThS
Đánh giá công chức tại Bộ ngoại giao, nước CHDCND Lào
Vanxay Keovilay
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2017 Quản lý công
14 ThS
Quản lý nhà nươcs đối với các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Lâm Nhựt Thuận
TS. Nguyễn Hoàng Anh 2017 Quản lý công
Tìm thấy 14 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1