Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Hiệu quả tín dụng đầu tư phát triển tại Ngân hàng phát triển Việt Nam
Nguyễn Hoàng Vĩnh Phúc
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2021 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Diệu My
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Phan Công Thắng
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Huế
Trần Văn Quang
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Tài chính - Ngân hàng
5 ThS
Phân tích tài chính công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình
Lê Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Tài chính - Ngân hàng
6 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Tạ Pư nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Kham Manh SiSamouth
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Quản lý công
7 ThS
Thực hiện chính sách phòng, chống tham nhũng trong đầu tư công ở Việt Nam
Trịnh Đăng Linh
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Chính sách công
8 ThS
Lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Xuân Lâm
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước về quy hoạch xấy dụng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Đào Anh Hùng
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2020 Quản lý công
10 ThS
CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
DƯƠNG CÔNG SƠN
TS. NGUYỄN HOÀNG QUY 2018 Tài chính - Ngân hàng
11 ThS
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
LÊ TỰ NHẬT
TS. NGUYỄN HOÀNG QUY 2018 Quản lý công
12 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN HỮU HỒNG
TS. NGUYỄN HOÀNG QUY 2018 Quản lý công
13 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ DUNG QUẤT, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN HẢI TRƯỜNG
TS. NGUYỄN HOÀNG QUY 2019 Quản lý công
14 ThS
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HuẾ
LÊ TẤN DUYẾN
TS. NGUYỄN HOÀNG QUY 2019 Tài chính - Ngân hàng
15 ThS
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và hóa chất dầu khí
Vũ Mạnh Thắng
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2018 Tài chính ngân hàng
16 ThS
Quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi thuộc hệ thống thủy lợi sông Tích
Nguyễn Hồng Vân
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2018 Quản lý công
17 ThS
Công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế -xã nội cấp tính, tưc thực tiễn tỉnh Cao Bằng
Đoàn Đức Điệp
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2018 Quản lý công
18 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Trần Thị Bích Lệ
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
19 ThS
Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Thái Văn Phúc
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
20 ThS
CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ VĂN THÔNG
TS. NGUYỄN HOÀNG QUY 2017 Tài chính - Ngân hàng
21 ThS
Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Mạnh Tuấn
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
22 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hua Phăn, nước CHDCND Lào
Mailoei Phimasone
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2016 Quản lý công
23 ThS
Quản lý nhà nước đối với hợp tác công - tư trong đầu tư cơ sở hạ tầng ngành hàng không
Nguyễn Quang Đức
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2016 Quản lý công
24 ThS
Quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện EA H'LEO, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Ngọc Hưng
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
25 ThS
Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - chi nhánh Huế
Trần Văn Quang
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2016 Tài chính - Ngân hàng
26 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Phan Công Thắng
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Tài chính - Ngân hàng
27 ThS
Phân tích tài chính công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình
Lê Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2016 Tài chính - Ngân hàng
28 ThS
Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Diệu My
TS. Nguyễn Hoàng Quy 2017 Quản lý công
Tìm thấy 28 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1