Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Vi phạm hành chính trong hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Vũ Thị Lan Anh
TS. Nguyễn Khánh Ly 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2 ThS
Pháp luật về an toàn thực phẩm tại Sở Công thương thành phố Hà Nội
Đinh Thị Tâm
TS. Nguyễn Khánh Ly 2019 Luật Hiến pháp
3 ThS
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
HOÀNG VŨ LINH
TS. NGUYỄN KHÁNH LY 2019 Quản lý công
4 ThS
Pháp luật về an toàn thực phẩm tại Sở công thương thành phố Hà Nội
Đinh Thị Tâm
TS. Nguyễn Khánh Ly 2019 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1