Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Duy Lâm
TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2020 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế
Nguyễn Thị Ngọc Mùi
TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2020 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
Thanh tra tín dụng đối với các ngân hàng Thương mại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh
Vi Tùng Lâm
TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2020 Tài chính ngân hàng
4 ThS
Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng VP Bank - Chi nhánh Hà Nội
Nguyễn Thị Phúc
TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2020 Tài chính ngân hàng
5 ThS
CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
TRƯƠNG HẢI NAM
TS. NGUYỄN MẠNH HÙNG 2019 Tài chính - Ngân hàng
6 ThS
PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
TRẦN QUANG CHIẾN
TS. NGUYỄN MẠNH HÙNG 2019 Tài chính - Ngân hàng
7 ThS
Cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Duy Lâm
TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2017 Tài chính - Ngân hàng
8 ThS
Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế
Nguyễn Thị Ngọc Mùi
TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2016 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 8 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1