Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh - HDBank chi nhánh Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Hương
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2021 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Quản lý tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi
Võ Hữu Việt
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trần Thị Thu Nga
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Huế
Trần Ngọc Đức
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính - Ngân hàng
5 ThS
Cho vay hộ cận nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Quang Nhật
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính - Ngân hàng
6 ThS
Hiệu quả huy động vốn ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chí nhánh Nam Thừa Thiên Huế
Trịnh Thị Thanh Ngọc
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính - Ngân hàng
7 ThS
Quản lý nợ thuế cục Thuế thành phố Hà Nội
Nguyễn Thùy Linh
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính ngân hàng
8 ThS
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh thành phố Nam Định
Vũ Thị Thu
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính ngân hàng
9 ThS
Quản lý nợ xấu tại ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình
Ngô Mạnh Hùng
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính ngân hàng
10 ThS
Chất lượng tín dụng đầu tư tại ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình
Phạm Thị Hoài Phương
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính ngân hàng
11 ThS
Thẩm định dự án vay vốn tín dụng đầu tư tại ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhanh Thái Bình
Mai Quang Huy
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Tài chính ngân hàng
12 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Trần Thị Thu Thủy
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Quản lý công
13 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Đinh Tấn Linh
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Quản lý công
14 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Đỗ Đăng Khoa
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Quản lý công
15 ThS
Quản lý vốn của Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh
Nguyễn Nghĩa Thắng
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Quản lý công
16 ThS
Quản lý nợ thuế tại chi cục thuế thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Quản lý công
17 ThS
QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
PHAN DUY LIÊN
TS. NGUYỄN NGỌC THAO 2018 Tài chính - Ngân hàng
18 ThS
HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
ĐOÀN THỊ QUỲNH NGA
TS. NGUYỄN NGỌC THAO 2019 Tài chính - Ngân hàng
19 TS
Quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
Đinh Thị Hải Yến
TS. Nguyễn Ngọc Thao
PGS.TS Nguyễn Trường Giang
2019 Quản lý công
20 TS
Quản lý tài chính các đơnvị sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
Đinh Thị Hải Yến
TS. Nguyễn Ngọc Thao, PGS.TS Nguyễn Trường Giang 2019 Quản lý công
21 ThS
Quản lý nợ thuế tại Chi cục thuế thành phố Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc
Đỗ Thị Thu Hà
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2020 Quản lý công
22 ThS
QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
NGUYỄN HỒNG ĐỨC
TS. NGUYỄN NGỌC THAO 2017 Tài chính - Ngân hàng
23 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư công tại tỉnh Đồng Nai
Trần Thanh Nhân
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
24 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư công tại Tp.HCM
Huỳnh Phạm Khánh Ngọc
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
25 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Diệp Quốc Phong
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
26 ThS
Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Quận Ba Đình thành phố Hà Nội
Nguyễn Tiến Đức
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2016 Quản lý công
27 ThS
Quản lý nhà nước về thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh Đăk Lăk
Trương Quang Trung
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
28 ThS
Quản lý nợ xấu tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trần Thị Thu Nga
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Tài chính - Ngân hàng
29 ThS
Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Huế
Trần Ngọc Đức
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Tài chính - Ngân hàng
30 ThS
Cho vay hộ cận nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Quang Nhật
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2016 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 31 kết quả. Trang 1/2 xem trang 12