Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Giám sát của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn đối với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân
Dương Thanh Thúy
TS. Nguyễn Quốc Hiệp 2019 Luật Hiến pháp
2 ThS
HOẠT ĐỘNG THANH TRA LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ THỊ THIÊN KIỀU
TS. NGUYỄN QUỐC HIỆP 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1