Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI TỈNH PHÚ YÊN
TRƯƠNG NỮ TRẦN CHUNG
PGS.TS. NGUYỄN QUỐC SỬU 2017 Luật Hiến pháp - Luật Hành chính
2 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Trần Minh Chiến
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2017 Quản lý công
3 ThS
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở HUYỆN SƠN HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
PHẠM ANH TÂN
PGS.TS. NGUYỄN QUỐC SỬU 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
4 ThS
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ Ở HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
HÀ LƯƠNG ĐỨC
PGS.TS. NGUYỄN QUỐC SỬU 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
5 ThS
Thể chế quản lý giảng viên thỉnh giảng trong các trường đại học - từ thực tiễn trường Đại học Y Hà Nội
Nguyễn Tuấn Hưng
PGS. TS Nguyễn Quốc Sửu 2017 Quản lý công
6 ThS
Pháp luật về quản lý vận tải đường bộ ở Việt Nam hiện nay
Chu Thị Nhàn
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
7 ThS
Kiểm sát hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình sự của VKSND cấp huyện - từ thực tiễn huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông
Trần Hữu Tâm
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
8 ThS
Pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai - Từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Mạnh Hùng
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
9 ThS
Cơ chế bảo vệ Hiến pháp bằng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Tạ Quốc Long
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
10 ThS
Xử phạt vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả - từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Trường Sơn
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 10 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1