Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Năng lực công chức phường thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Vũ Thị Thùy Dung
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch của ủy ban nhân dân cấp xã - từ thực tiễn huyển Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
Lương Văn Tinh
PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu 2020 Quản lý công
3 ThS
Tổ chức hoạt động của thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
Nguyễn Đức Giang
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2020 Quản lý công
4 ThS
Giáo dục quyền con người cho sinh viên trong các trường đại học tư thục ở thành phố Hà Nội
Nguyễn Quốc Trưởng
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
5 ThS
Xử lý vi phạm hành chính về xây dựng ở nông thôn - từ thực tiễn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Lê Thị Thu Hiền
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
6 ThS
Thi hành pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đỗ Đức Thịnh
PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu 2020 Luật Hiến pháp
7 ThS
Thanh tra hoạt động tuyển dụng trong cơ quan nhà nước của Bộ Nội vụ
Chu Thị Hồng Tâm
PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu 2020 Luật Hiến pháp
8 ThS
Quyền được bảo vệ chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam hiện nay
Trần Quốc Đoàn
PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu 2020 Luật Hiến pháp
9 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
TRẦN THỊ HỒNG THẤM
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2020
10 ThS
Quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
NGUYỄN THỊ NHUNG
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2020
11 ThS
QUYỀN KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ở THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN XUÂN HƯNG
PGS. TS NGUYỄN QUỐC SỬU 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
12 ThS
GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
HOÀNG TỰ QUỐC HÙNG
PGS. TS NGUYỄN QUỐC SỬU 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
13 ThS
PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN CÙNG CẤP - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TÂY TRÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI
HỒ THANH THUYỀN
PGS. TS NGUYỄN QUỐC SỬU 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
14 ThS
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
CAO VĂN LONG
PGS. TS NGUYỄN QUỐC SỬU 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
15 ThS
Xử lý vi phạm hành chính ở đô thị từ thực tiễn Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Hoàng Văn Ngọ
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
16 ThS
Năng lực áp dụng pháp luật của thẩm phán trong xét xử vụ án hình sự từ thực tiễn Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng
Khúc Trọng Quang
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
17 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Quang Trung
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2018 Quản lý công
18 ThS
Vai trò của cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
Trần Long Hân
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2018 Quản lý công
19 ThS
Thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn quận - Từ thực tiễn quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Nguyễn Linh Chi
PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu 2019 Luật Hiến pháp
20 ThS
Vai trò của cơ quan thanh tra trong phòng, chống tham nhũng - Từ thực tiễn của thanh tra Bộ Nội vụ
Nguyễn Quang Hưng
PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu 2019 Quản lý công
21 ThS
Thanh tra hoạt động tuyển dụng trong cơ quan nhà nước của Bộ Nội vụ
Chu Thị Hồng Tâm
PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu 2020 Luật hiến pháp
22 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TẠI TỈNH PHÚ YÊN
TRƯƠNG NỮ TRẦN CHUNG
PGS.TS. NGUYỄN QUỐC SỬU 2017 Luật Hiến pháp - Luật Hành chính
23 ThS
Quản lý nhà nước về hộ tịch của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Trần Minh Chiến
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2017 Quản lý công
24 ThS
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở HUYỆN SƠN HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
PHẠM ANH TÂN
PGS.TS. NGUYỄN QUỐC SỬU 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
25 ThS
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ Ở HUYỆN TÂY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
HÀ LƯƠNG ĐỨC
PGS.TS. NGUYỄN QUỐC SỬU 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
26 ThS
Thể chế quản lý giảng viên thỉnh giảng trong các trường đại học - từ thực tiễn trường Đại học Y Hà Nội
Nguyễn Tuấn Hưng
PGS. TS Nguyễn Quốc Sửu 2017 Quản lý công
27 ThS
Pháp luật về quản lý vận tải đường bộ ở Việt Nam hiện nay
Chu Thị Nhàn
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
28 ThS
Kiểm sát hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình sự của VKSND cấp huyện - từ thực tiễn huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông
Trần Hữu Tâm
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
29 ThS
Pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai - Từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Mạnh Hùng
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
30 ThS
Cơ chế bảo vệ Hiến pháp bằng pháp luật ở Việt Nam hiện nay
Tạ Quốc Long
PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 31 kết quả. Trang 1/2 xem trang 12