Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CƯ TRÚ - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN ĐỨC THIỆN
TS. NGUYỄN QUANG VỸ 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2 ThS
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÊ VĂN VƯƠNG
TS. NGUYỄN QUANG VỸ 2017 Luật Hiến pháp - Luật Hành chính
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1