Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk
Trần Trung Hiếu
TS. Nguyễn Thế Tài 2020 Luật Hiến pháp
2 ThS
Phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Trần Trung Hiếu
TS. Nguyễn Thế Tài 2020 Luật Hiến pháp
3 ThS
Thực hiện pháp luật về giải thể doanh nghiệp của phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh
Trần Cẩm Hằng
TS. Nguyễn Thế Tài 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
4 ThS
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ ĐÔ THỊ - TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐOÀN MẠNH HÙNG
TS. NGUYỄN THẾ TÀI 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
5 ThS
Phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk
Trần Trung Hiếu
TS. Nguyễn Thế Tài 2020 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1