Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk nông
LÊ XUÂN NGHĨA
TS. NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1