Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH
NGUYỄN TIẾN ĐỨC
TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI 2017 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Tuyển dụng viên chức tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở Bến Tre
Đỗ Thị Xuân Mai
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2018 Quản lý công
3 ThS
Năng lực công chức quản lý cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
Trần Thanh Việt
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
4 ThS
Năng lực công chức cấp xã huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
Tạ Văn Dũng
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
5 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã theo chức danh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Lê Thị Thúy An
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về đối ngoại ở tỉnh Kiên Giang
Huỳnh Thanh Hải
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
7 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức tỉnh Xay Nha Bu Ly, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Likhit Saetern
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2016 Quản lý công
8 ThS
Chất lượng công chức Bộ tài nguyên và môi trường, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
SengKeo BounLoie
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
9 ThS
Thu hút nguồn nhân lực chât lượng cao cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Phu Yên
Bùi Trọng Lân
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
10 ThS
Chất lượng công chức phường thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thùy Nhung
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2016 Quản lý công
11 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Cơ Jút, tỉnh Đăk Nông
Nguyễn Đức Thịnh
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
12 ThS
Tạo động lực làm việc cho đội ngũ bác sỹ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk
Hoàng Thị Hiền
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
13 ThS
Chất lượng công chức và các phường Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Ngọc Hà
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2016 Quản lý công
14 ThS
Tạo động lực làm việc cho đội ngũ bác sỹ tại bênh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk
Hoàng Thị Hiền
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
15 ThS
Năng lực công chức cấp xã huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Phương Hồng
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
16 ThS
Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại Ủy Ban Nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trần Hải
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 2017 Quản lý công
Tìm thấy 16 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1