Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội - chi nhánh Huế
Phạm Thị Thanh Ngọc
TS. Nguyễn Thị Hiền 2020 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Thẩm định tài chính dự án đầu tư mạng di động tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Nguyễn Thị Phương Thảo
TS. Nguyễn Thị Hiền 2020 Tài chính ngân hàng
3 ThS
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN THỊ NGỌC TRÂM
TS. NGUYỄN THỊ HIỀN 2018 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HuẾ
VÕ HOÀNG THÙY DƯƠNG
TS. NGUYỄN THỊ HiỀN 2019 Tài chính - Ngân hàng
5 ThS
Quản trị rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại Cổ phần Quân đội - chi nhánh Huế
Phạm Thị Thanh Ngọc
TS. Nguyễn Thị Hiền 2016 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1