Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Lê Văn Thủy
TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai 2020 Quản lý công
2 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
TRƯƠNG THỊ DIỆU LINH
TS. NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
Lê Văn Thủy
TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai 2020 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1