Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bồi dưỡng nữ đại biểu quốc hội ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thị Kim Anh
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà 2021 Luật hiến pháp và luật hành chính
2 ThS
Bảo đảm nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật - Từ thực tiễn tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Lê Văn Khánh
PGS. TS Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3 ThS
Hoạt động giám sát, kiểm tra của HĐND tỉnh đối với các cơ quan hành chính - Từ thực tiễn tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Soukmixay Singbounheuang
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước bằng pháp luật về giáo dục từ thực tiễn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Mai Hương
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Quản lý công
5 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An
VÕ ĐÌNH NGUYÊN HẠNH
TS. NGUYỄN THỊ THU HÀ 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tỉnh Xê Kong nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Thanongsack Leummixay
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Trương Hồng Trường
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Quản lý công
8 ThS
Sự tham gia vào quản lý nhà nước của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
Lê Thị Thu Hà
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Quản lý công
9 ThS
Thực hiện pháp luật về thi hành án hình sự tại cấp xã ở Việt Nam hiện nay
Đinh Thị Thủy
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Luật Hiến pháp
10 ThS
Thực hiện pháp luật về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Phí Phi Hoàng
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Luật Hiến pháp
11 ThS
Địa vị pháp lý của HĐND xã, từ thực tiễn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thị Vân Anh
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Luật Hiến pháp
12 ThS
Bồi dưỡng công chức hành chính cấp tỉnh ở tỉnh Tiền Giang
NGUYỄN QUỐC SANG
NGUYỄN THỊ THU HÀ 0 Quản lý công
13 ThS
Thực hiện pháp luật về lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
NGUYỄN THỊ BẢO KHUYÊN
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2020
14 ThS
Hoạt động thanh tra lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
VÕ THỊ XUÂN HỒNG
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2020
15 ThS
QUYỀN CỦA NGUYÊN ĐƠN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ Ở HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ THỊ THÙY LINH
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU HÀ 2018 Luật Hành chính và Luật Hiến pháp
16 ThS
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THUỶ, TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ HỮU BÌNH
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU HÀ 2018 Quản lý công
17 ThS
NĂNG LỰC CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
HỒ NGỌC THỊNH
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU HÀ 2018 Quản lý công
18 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI CƠ SỞ Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
PHẠM THỊ TƯỜNG VIỄN
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU HÀ 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
19 ThS
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC - TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN NHƯ QUỲNH
PGS. TS NGUYỄN THỊ THU HÀ 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
20 TS
Chất lượng thẩm phán Tòa án Nhân dân nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Khamphanh SoPhabmixay
PGS.TS. Lương Thanh Cường, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2018 Quản lý công
21 ThS
Áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc - từ thực tiễn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Đặng Hưng Thịnh
TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
22 ThS
Vai trò của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong cư trú - từ thực tiễn quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Nguyễn Ngọc Hà
PGS -TS Nguyễn Thị Thu Hà 2018 Quản lý công
23 ThS
Thực hiện pháp luật về tiếp công dân trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo tại tòa án nhân dân tối cao
Lê Thị Tuyết
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà 2019 Luật Hiến pháp
24 TS
Năng lực thực thi công vụ của công chức lãnh đạo cấp phòng thuộc Ủy ban nhân dân quận tại thành phố Hà Nội
Trịnh Văn Khánh
GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Hành chính công
25 ThS
Thực hiện pháp luật về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Phí Phi Hoàng
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Luật Hiến pháp
26 ThS
Địa vị pháp lý của Hội đồng nhân dân xã, từ thực tiễn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thị Vân Anh
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà 2020 Luật Hiến pháp
27 ThS
Quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn quận 8, Tp.HCM
Nguyễn Văn Anh
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2017 Quản lý công
28 ThS
Tạo nguồn nữ công chức lãnh đạo, quản lý ở Bộ Nội vụ hiện nay
Nguyễn Thị Phương Trang
PGS. TS Nguyễn THị Thu Hà 2017 Quản lý công
29 ThS
Pháp luật về bảo hiểm xã hội - từ thực tiễn thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Hồng Nhung
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
30 ThS
Pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước - từ thực tiễn huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình
Dương Thị Linh
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 32 kết quả. Trang 1/2 xem trang 12