Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức tại trường chính trị Tô Hiệu
Nguyễn Thị Huyền
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hương 2021 Quản lý công
2 ThS
Thực thi chính sách tuyển dụng công chức cấp xã huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Doãn Hảo
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Chính sách công
3 ThS
Thực thi chính sách đối với người có công tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Lê Thị Như Hoài
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Chính sách công
4 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức tại Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Vũ Kiều Oanh
TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Quản lý công
5 ThS
Chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho các xã vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Thị Yến
PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Chính sách công
6 ThS
Chính sách phát triển hệ thống giao thông tĩnh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Trần Xuân Sơn
TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Chính sách công
7 ThS
Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên
Đỗ Mạnh Tuấn
PGS.TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Quản lý công
8 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên
Huỳnh Anh Quốc
TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Quản lý công
9 ThS
Đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 ở UBND cấp xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Nguyễn Xuân Anh
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Quản lý công
10 ThS
Thực hiện chính sách việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Trần Kim Anh
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Quản lý công
11 ThS
THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NGÃI
HOÀNG NGUYỄN NHƯ NGỌC
TS. NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG 2018 Quản lý công
12 ThS
CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
LÊ NỮ THÙY LINH
TS. NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG 2018 Quản lý công
13 ThS
NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
NGUYỄN THỊ THU HIỀN
TS. NGUYỄN THỊ VÂN HƯƠNG 2018 Quản lý công
14 ThS
Chính sách xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh PHú Thọ
Nguyễn Thị Như Hoa
PGS.TS Nguyễn THị Vân Hương 2019 Chính sách công
15 ThS
Thực hiện chính sách việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Trần Kim Anh
PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hương 2020 Quản lý công
16 ThS
Đánh giá viên chức các bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Tp.HCM theo kết quả công việc
Cao Thị Hải Vân
TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2017 Quản lý công
17 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã tại huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Văn Tiến
TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2017 Quản lý công
18 ThS
Nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
Hoàng Thị Dung
TS. Nguyễn Thị Vân Hương 2016 Quản lý công
Tìm thấy 18 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1