Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
NGUYỄN HOÀNG HẢI YẾN
TS. NGUYỄN VĂN BẢNG 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1