Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện thủ tục hành chính tại UBND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Đào Ngọc Hà
PGS. TS Nguyễn Văn Hậu 2021 Quản lý công
2 ThS
Thực thi chính sách ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thùy Dương
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 2020 Chính sách công
3 ThS
Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước của UBND tỉnh U-Đôm-Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Suliya Vongphet
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 2020 Quản lý công
4 ThS
Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
Nguyễn Thị Ngọc Xuân
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2020 Quản lý công
5 ThS
Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại bệnh viện Y học Cổ truyền Bộ Công an
Bùi Thị Long
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2020 Quản lý công
6 ThS
Hoàn thiện thể chế quản lý chương trình xã hội hóa và liên kết tại đài truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc đài tiếng nói Việt Nam (VOV)
Nguyễn Thị Tuyết
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2020 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về chất thải rắn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Ngọc Hòa
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2020 Quản lý công
8 ThS
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
PHAN THỊ THU
PGS. TS NGUYỄN VĂN HẬU 2018 Quản lý công
9 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN QUANG TUẤN.
PGS. TS. NGUYỄN VĂN HẬU 2019 Quản lý công
10 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DI TÍCH VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
LÊ THỊ THU
PGS.TS. NGUYỄN VĂN HẬU 2020 Quản lý công
11 ThS
NĂNG LỰC CÔNG CHỨC VĂN THƯ TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
LÊ THỊ ÁNH TUYẾT
PGS.TS. NGUYỄN VĂN HẬU 2020 Quản lý công
12 ThS
HỆ THỐNG VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN - TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG BÌNH
TRẦN NAM TRUNG
TS. NGUYỄN VĂN HẬU 2018 Quản lý công
13 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương
Nguyễn Thị Hương Giang
PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu 2018 Quản lý công
14 ThS
Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết việc tại cơ quan Bộ Y tế
Nguyễn Lan Phương
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2018 Quản lý công
15 TS
Tổ chức, hoạt động của văn phòng trung ương đảng nhân dân cách mạng Lào trong điều kiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo
Phounxay Phommyxay
PGS.TS Vũ Đức Đán
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu
2019 Quản lý công
16 ThS
Quản lý nhà nước về dân sổ ở tỉnh Bắc Kạn
Lèng Hoàng Thái Huân
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 2019 Quản lý công
17 TS
Chính sách sử dụng tài liệu lưu trữ ở Việt Nam
Nguyễn Kim Dung
PGS.TS Triệu Văn Cường, PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 2019 Quản lý công
18 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Nguyễn Như Minh Thu
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2017 Quản lý công
19 ThS
Hoạt động kiểm tra sau thông quan tại Chi cục Hải quan tỉnh Kiên Giang
Lâm Quang Nghĩa
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2017 Quản lý công
20 ThS
Công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Ngô Hiền Giang
PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu 2017 Quản lý công
21 ThS
Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại Ủy Ban nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Chu Văn Khánh
TS. Nguyễn Văn Hậu 2016 Quản lý công
22 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh SaVanNaKhet, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
KhoneSaVanh PhaThitHack
PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu 2017 Quản lý công
23 ThS
Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại Ủy Ban nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Phương Văn Tám
TS. Nguyễn Văn Hậu 2016 Quản lý công
24 ThS
Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chứng thực ở cấp xã - Từ thực tiễn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Lương Xuân Hùng
PGS.TS Nguyễn Văn Hậu 2017 Quản lý công
25 ThS
Đạo đức công vụ của công chức địa chính - xây dựng cấp xã ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Hoàng Xuân Lương
PGS. TS Nguyễn Văn Hậu 2017 Quản lý công
Tìm thấy 25 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1