Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHAN THỊ HUYỀN TRANG
PGS. TS NGUYỄN VĂN LÝ 2017 Quản lý công
2 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ
NGUYỄN THỊ DIỆU LINH
PGS. TS. NGUYỄN VĂN LÝ 2019 Quản lý công
3 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH MỘT CỬA ĐIỆN TỬ TẬP TRUNG TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
HUỲNH PHẠM DUY HOÀNG
PGS. TS. NGUYỄN VĂN LÝ 2019 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1