Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
Vũ Kim Oanh
TS. Nguyễn Xuân Thu 2021 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Giám sát ngân hàng thương mại tại cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước Việt Nam
Bùi Thị Hương Liên
TS. Nguyễn Xuân Thu 2021 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
Huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình
Phạm Thị Hoa
TS. Nguyễn Xuân Thu 2021 Tài chính - Ngân hàng
4 ThS
Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Phạm Thùy Chi
TS. Nguyễn Xuân Thu 2020 Tài chính ngân hàng
5 ThS
THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
TS. NGUYỄN XUÂN THU 2019 Tài chính - Ngân hàng
6 ThS
QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
HỒ THỊ THÚY HẰNG
TS. NGUYỄN XUÂN THU 2019 Tài chính - Ngân hàng
7 ThS
PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
LÊ HÀ HỒNG NGỌC
TS. NGUYỄN XUÂN THU 2019 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1