Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về giáo dục mầm non từ thực tiễn quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Phùng Thị Bích Hiền
TS. Ngô Kim Ngân 2020 Quản lý công
2 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Bích Thành
TS. Ngô Kim Ngân 2017 Quản lý công
3 ThS
Chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội
Nguyễn Thị Bích Thành
TS. Ngô Kim Ngân 2017 Quản lý công
4 ThS
Hoạt động ban hành văn bản hành chính tại Ủy ban nhân dân Quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Hằng
TS. Ngô Kim Ngân 2017 Quản lý công
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1