Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của hệ thống các trường cao đẳng nghề tại Tây Nguyên
Nguyễn Hùng Anh
TS. Ngô Sỹ Trung 2020 Quản lý công
2 ThS
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
THÁI NGỌC THẢO
TS. NGÔ SỸ TRUNG 2019 Quản lý công
3 ThS
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THỪA THIÊN HuẾ
NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
TS. NGÔ SỸ TRUNG 2020 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1