Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
31 ThS
Chất lượng hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội
Vũ Thị Hoa
PGS. TS Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
32 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Trần Thị Xuyến
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
33 ThS
Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên trên địa bàn huyện sông Hinh, tỉnh Phú Yên
Dương Tấn Lãnh
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
34 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức trường đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ
Pham Thùy Linh
PGS.TS. Ngô Thành Can 2016 Quản lý công
35 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức đài phát thanh - truyền hình tỉnh Lâm Đồng
Hoàng Việt Linh
PGS.TS Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
36 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
Nguyễn Hữu Kiệt
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
37 ThS
Xây dựng khung năng lực,công chức ngành tuyên giáo tỉnh Quảng Trị
Ngô Thị Tuyết Ánh Vân
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
38 ThS
Chất lượng công chức cấp xã, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Lê Minh Cường
PGS.TS. Ngô Thành Can 2017 Quản lý công
Tìm thấy 38 kết quả. Trang 2/2 xem trang 12