Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Phạm Thị Hương Giang
PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Xay Som Boun, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Hounnachampa Somvixay
TS. Ngô Thúy Quỳnh 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đắk R' Lấp, tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Phi Long
PGS.TS. Ngô Thúy Quỳnh 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại văn phòng quốc hội
Nguyễn Nữ Hoàng Anh
PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh 2020 Quản lý công
5 ThS
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
LÊ TRUNG MINH QUÂN
TS. NGÔ THÚY QUỲNH 2018 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Bùi Thanh Vân
PGS.TS. Ngô Thúy Quỳnh 2018 Quản lý công
7 ThS
QLNN về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Đồng Phúc Hình
PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh 2019 Quản lý công
8 ThS
QLNN về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Trần Thị Ngọc Ánh
PGS. Ngô Thúy Quỳnh 2019 Quản lý công
9 TS
Quản lý nhà nước đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở vùng đồng bằng Sông Hồng
Trần Thị Huyền Trang
PGS.TS Lê Xuân Bá, PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh 2019 Quản lý công
10 ThS
Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại Văn phòng quốc hội
Nguyễn Nữ Hoàng Anh
PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh 2020 Quản lý công
11 ThS
Quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị tại huyện Củ Chi, Tp.HCM
Nguyễn Hồng Loan
TS. Ngô Thúy Quỳnh 2017 Quản lý công
12 ThS
Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Bounmy LaoFaiDang
TS. Ngô Thúy Quỳnh 2017 Quản lý công
13 ThS
Quản lý nhà nước về nông nghiệp tỉnh Ou Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
KhoneSaVanh OunKhamPang
TS. Ngô Thúy Quỳnh 2017 Quản lý công
Tìm thấy 13 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1