Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Đỗ Dương Tuấn
TS. Ngọ Văn Nhân 2021 Quản lý công
2 ThS
Vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong giám sát và phản biện xã hội
Tạ Thị Minh Thu
TS. Ngọ Văn Nhân 2020 Quản lý công
3 ThS
Vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong giám sát và phản biện xã hội
Tạ Thị Thu Minh
TS. Ngọ Văn Nhân 2020 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1