Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk
Mai Thị Thu Hường
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Vĩnh Quyền
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử Việt Nam
Trần Văn Thanh
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
4 ThS
Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Vũ Thị Thái Hòa
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Phan Thanh Dũng
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tại tỉnh Đắk Lắk
Phạm Thị Xuyến
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
7 ThS
Quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
8 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Chiện
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
9 ThS
Luân chuyển công chức trong bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nguyễn Thị Hiệp
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
10 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Cao Văn Thuận
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
11 ThS
Đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Thanh
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
12 ThS
Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Lê Thị Kim Anh
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
13 ThS
Đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Thanh
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
14 ThS
Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Lê Thị Kim Anh
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
15 ThS
Đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Thanh
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
16 ThS
Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Lê Thị Kim Anh
TS. Nguyễn Đăng Quế 2020 Quản lý công
17 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản đối với các công trình xây dựng dân dụng có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Quỳnh Mai
TS. Nguyễn Đăng Quế 2017 Quản lý công
18 ThS
Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông
Hoàng Thị Oanh
TS. Nguyễn Đăng Quế 2017 Quản lý công
19 ThS
Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk
Lê Thị Liên
TS. Nguyễn Đăng Quế 2017 Quản lý công
Tìm thấy 19 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1