Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Tạo động lực làm việc cho viên chức khối phòng, ban tại trường Đại học xây dựng Hà Nội
Nguyễn Hà Thiên Hương
GS.TS Nguyễn Đăng Thành 2021 Quản lý công
2 ThS
Nâng cao chất lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Nguyễn Thùy Linh
GS.TS. Nguyễn Đăng Thành 2020 Quản lý công
3 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã ở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh
Đặng Văn Hiệp
GS.TS Nguyễn Đăng Thành 2020 Quản lý công
4 ThS
Năng lực công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh
Lê Huy Anh
GS.TS Nguyễn Đăng Thành 2020 Quản lý công
5 ThS
Chất lượng công chức phường quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội
Nguyễn Đức Cường
GS.TS. Nguyễn Đăng Thành 2018 Quản lý công
6 ThS
Năng lực chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tại tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Minh Thắng
GS.TS Nguyễn Đăng Thành 2019 Quản lý công
7 ThS
Thực thi chính sách chống buôn lậu trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Nguyễn Phú Bình
GS.TS Nguyễn Đăng Thành 2019 Chính sách công
8 TS
Thể chế hành chính của đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở Việt Nam
Đinh Thanh Tùng
GS.TS Nguyễn Đăng Thành, TS Phạm Tuấn Khải 2019 Quản lý công
9 ThS
Năng lực thực thi công vụ của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đặng Văn Hiệp
GS.TS Nguyễn Đăng Thành 2020 Quản lý công
10 ThS
Năng lực công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh
Lê Huy Anh
GS.TS Nguyễn Đăng Thành 2020 Quản lý công
11 ThS
Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã, huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội
Nguyễn Đình Tuấn
GS. TS Nguyễn Đăng Thành 2017 Quản lý công
12 ThS
Chất lượng công chức phường thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Lê Quốc Huân
GS.TS. Nguyễn Đăng Thành 2016 Quản lý công
13 ThS
Tạo động lực làm việc cho giảng viên trường đại học kinh tế Nghệ An
Nguyễn Thị Kim Dung
GS.TSKH. Nguyễn Đăng Thành 2017 Quản lý công
Tìm thấy 13 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1