Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 TS
Chất lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng
Phạm Ngọc Huyền
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh
PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến
2017 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về tạm trú, tạm vắng của chính quyền cấp xã trên địa bàn thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Phan Quốc Dũng
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến 2017 Quản lý công
3 ThS
Giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất đô thị - từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Hiền
PGS. TS Nguyễn Bá Chiến 2017 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tỉnh Hòa Bình
Đặng Đình Thanh
PGS. TS Nguyễn Bá Chiến 2017 Quản lý công
5 ThS
Thực hiện pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng thu hồi đất trên địa bàn quận Đống Đa thành phố Hà Nội
Nguyễn Hoàng Thắng
PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
6 ThS
Pháp luật về An toàn thực phẩm - Từ thực tiễn Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Thị Minh
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
7 ThS
Thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong xét xử sơ thẩm vụ án hành chính - từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk
Phạm Văn Đoàn
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
8 ThS
Năng lực cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hiện nay
Trịnh Hồng Sơn
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến 2017 Quản lý công
9 ThS
Giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên trong lĩnh vực kinh tế
Nguyễn Thị Lưu Huỳnh
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến 2017 Quản lý công
10 ThS
Giải quyết khiếu nại về đất đai ở đô thị từ thực tiễn Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Nguyễn Xuân Trường
TS. Nguyễn Bá Chiến 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 10 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1