Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Thực hiện văn hóa công sở tại ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội
Hoàng Thị Bích Hồng
TS. Nguyễn Bùi Nam 2020 Quản lý công
2 ThS
Công tác thi đua khen thưởng tại Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
Nguyễn Trung Thành
TS. Nguyễn Bùi Nam 2020 Quản lý công
3 ThS
Công tác văn thư, lưu trữ tại văn phòng Tổng cục Thuế Trung Ương
Dương Thị Hoa
TS. Nguyễn Bùi Nam 2018 Quản lý công
4 ThS
Hiệu quả quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh
Nguyễn Thị Nga
TS. Nguyễn Bùi Nam 2017 Quản lý công
5 ThS
Hiệu quả quản lý nhà nước về ứng dụng Công nghệ thông tin tại UBND thành phố Bắc Ninh, TP. Bắc Ninh
Nguyễn Thị Nga
TS. Nguyễn Bùi Nam 2017 Quản lý công
6 ThS
Hiện đại hóa công tác văn thư tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Nguyễn Thanh Hà
TS. Nguyễn Bùi Nam 2016 Quản lý công
7 ThS
Hệ thống văn bản quản lý bảo đảm nhà nước về bảo đảm xăng dầu cho các hoạt động thường xuyên trong Học viện, nhà trường trực thuộc Bộ Quốc phòng
Mai Xuân Thành
TS. Nguyễn Bùi Nam 2016 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1