Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Giải quyết khiếu nại của Thanh tra huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
Nguyễn Thị Mai Anh
PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp 2020 Quản lý công
2 ThS
Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Hiền
PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp 2020 Quản lý công
3 ThS
Thực hiện pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể trong các khu công nghiệp trên địa bàn Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
NGUYỄN THỊ HOÀI NHIÊN
PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp 2020
4 ThS
Giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
TRƯƠNG THỊ THU THẢO
PGS.TS. Nguyễn Cảnh Hợp 2019
Tìm thấy 4 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1