Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Lưu Thị Sơn Trà
TS. Nguyễn Hải Đăng 2020 Quản lý công
2 ThS
QLNN về việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Ma Thị Mận
TS. Nguyễn Hải Đăng 2019 Quản lý công
3 ThS
QLNN về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang
Trần Thị Hoàn
TS. Nguyễn Hải Đăng 2019 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1