Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam - Từ thực tiễn thành phố Hải Phòng
Phạm Hoàng Chính
TS. Nguyễn Hải Long 2019 Luật Hiến pháp
2 ThS
Bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam - từ thực tiễn thành phố Hải Phòng
Phạm Hoàng Chính
TS. Nguyễn Hải Long 2019 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1