Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Đặng Việt Thông
TS. Nguyễn Hải Ninh 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo cấp xã trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
Nguyễn Bá Nhân
TS. Nguyễn Hải Ninh 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về đăng ký hộ tịch ở cấp xã, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Lê Anh Hùng
TS. Nguyễn Hải Ninh 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước đối với đội ngũ bác sỹ trong các bệnh viện công lập của tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Văn Pháp
TS. Nguyễn Hải Ninh 2020 Quản lý công
5 ThS
Quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trần Thị Mỹ Hạnh
TS. Nguyễn Hải Ninh 2020 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trần Thị Mỹ Hạnh
TS. Nguyễn Hải Ninh 2020 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trần Thị Mỹ Hạnh
TS. Nguyễn Hải Ninh 2020 Quản lý công
8 ThS
Xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk
Đặng Như Phú Tân
TS. Nguyễn Hải Ninh 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 8 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1