Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Chất lượng hoạt động tiếp công dân trên địa bàn huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
Đoàn Minh Mực
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2017 Quản lý công
2 ThS
Chính sách phát triển du lịch biển Đà Nẵng
Nguyễn Văn Linh
PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải 2017 Chính sách công
3 ThS
Thực hiện chính sách đào tạo nghề cho thanh niên khu vực ngoại thành Hà Nội
Phan Tiến Âu
PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải 2017 Chính sách công
4 ThS
Bồi dưỡng công chức cấp xã trên địabàn huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk
Y-Mơ Mlô
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2017 Quản lý công
5 ThS
Thực hiện chính sách đối với công chức cấp xã ở tỉnh Đăk Lawk - Từ thực tiễn huyện Cư Kuin
Nguyễn Tuấn Anh
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2017 Quản lý công
6 ThS
Chất lượng cán bộ ủy ban nhân dân cấp xã, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
Ka Rìm
PGS.TS Nguyễn Hữu Hải 2017 Quản lý công
7 ThS
Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy Ban nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Nguyễn Tăng
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải 2017 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1