Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Hoàng Đức Tuân
PGS.TS. Nguyễn Hữu Tri 2018 Quản lý công
2 ThS
Tăng cường quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức tỉnh U Đôm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
BounXay Xaysavath
PGS.TS Nguyễn Hữu Tri 2016 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1