Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Lê Thị Thanh Trúc
TS. Nguyễn Hoàng Phương 2020 Quản lý công
2 ThS
Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mai Thanh Toàn
TS. Nguyễn Hoàng Phương 2020 Quản lý công
Tìm thấy 2 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1