Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC CẤP XÃ, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
MAI TẤN TIẾN
TS. NGUYỄN MINH SẢN 2017 Quản lý công
2 TS
Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập ở Việt Nam
Vũ Đức Lễ
PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh
TS. Nguyễn Minh Sản
2017 Quản lý công
3 ThS
Giải quyết khiếu nại về đất đai của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh
Nguyễn Đăng Duy
TS. Nguyễn Minh Sản 2017 Quản lý công
4 ThS
BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN CỦA PHẠM NHÂN - TỪ THỰC TIỄN CÁC TRẠI GIAM KHU VỰC MIỀN TRUNG
TRẦN VĂN DŨNG
TS. NGUYỄN MINH SẢN 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
5 ThS
NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC PHƯỜNG Ở THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI
NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
TS. NGUYỄN MINH SẢN 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
6 ThS
Pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai - Từ thực tiễn huyện Thanh Trì thành phố Hà Nôi
Nguyễn Văn Thành
TS. Nguyễn Minh Sản 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
7 ThS
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ở tỉnh Tuyên Quang
Trần Thảo Nguyên
TS. Nguyễn Minh Sản 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
8 ThS
Đánh giá chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Bùi Thị Ánh Dương
TS. Nguyễn Minh Sản 2017 Chính sách công
9 ThS
Pháp luật về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân - từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk
Trần Thị Nhân
TS. Nguyễn Minh Sản 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
10 ThS
Thẩm quyền của Viện Kiểm Sát nhân dân cấp tỉnh trong xét xử vụ án hành chính - từ thực tiễn tỉnh Đăk Lăk
Nguyễn Văn Ban
TS. Nguyễn Minh Sản 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
11 ThS
Pháp luật quản lý về hộ tịch - từ thực tiễn Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Hạnh
TS. Nguyễn Minh Sản 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
12 ThS
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội
Nguyễn Thị Bích Phương
TS. Nguyễn Minh Sản 2017 Quản lý công
13 ThS
Áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại về đất đai - từ thực tiễn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Nguyễn Văn Chuyên
TS. Nguyễn Minh Sản 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
14 ThS
Chất lượng công chức cấp xã huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
Bùi Viết Tiến
TS. Nguyễn Minh Sản 2017 Quản lý công
Tìm thấy 14 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1