Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phanthavong Khamla
PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào 2020 Quản lý công
2 ThS
Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Luang Pra Bang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Phetsouphanh Víanou
PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội hiện nay
Nguyễn Mạnh Quỳnh
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đào 2018 Quản lý công
4 TS
Thẩm quyền thanh tra trong hoạt động quản lý hàn chính nhà nước
Phạm Huỳnh Công
GS.TS Đinh văn Mậu
PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào
2019 Hành chính công
5 ThS
Giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc đối với chính quyền các cấp huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Lưu Thị Thoa
PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào 2019 Quản lý công
6 ThS
Tổ chức thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Trần Tuấn Anh
PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào 2019 Quản lý công
7 ThS
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Lê Thị Hà My
PGS. TS Nguyễn Ngọc Đào 2017 Quản lý công
Tìm thấy 7 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1