Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguyễn Đại Vui
TS. Nguyễn Ngọc Châu 2021 Quản lý công
2 ThS
CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
TRẦN HOÀI NAM
TS. NGUYỄN NGỌC CHÂU 2019 Tài chính - Ngân hàng
3 ThS
HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐẶNG NỮ HÀ MY
TS. NGUYỄN NGỌC CHÂU 2017 Tài chính - Ngân hàng
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1