Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị ở quận Hai bà Trưng thành phố Hà Nội
Trịnh Hồng Mai
TS. Nguyễn Ngọc Hiếu 2016 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1