Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
NGUYỄN HỒNG ĐỨC
TS. NGUYỄN NGỌC THAO 2017 Tài chính - Ngân hàng
2 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư công tại tỉnh Đồng Nai
Trần Thanh Nhân
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư công tại Tp.HCM
Huỳnh Phạm Khánh Ngọc
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
4 ThS
Quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
Diệp Quốc Phong
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
5 ThS
Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở Quận Ba Đình thành phố Hà Nội
Nguyễn Tiến Đức
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2016 Quản lý công
6 ThS
Quản lý nhà nước về thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh Đăk Lăk
Trương Quang Trung
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
7 ThS
Quản lý nợ xấu tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Trần Thị Thu Nga
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Tài chính - Ngân hàng
8 ThS
Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Huế
Trần Ngọc Đức
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Tài chính - Ngân hàng
9 ThS
Cho vay hộ cận nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Quang Nhật
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2016 Tài chính - Ngân hàng
10 ThS
Quản lý Tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi
Võ Văn Việt
TS. Nguyễn Ngọc Thao 2017 Quản lý công
Tìm thấy 10 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1