Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Lưu Thị Phượng
TS. Nguyễn Quang Hồng 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về đầu tư công thành phố Hà Nội
Nguyễn Quốc Khánh
PGS. TS Nguyễn Quang Hồng 2017 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thị Bích Lệ
TS. Nguyễn Quang Hồng 2016 Quản lý công
Tìm thấy 3 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1