Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy - Từ thực tiễn thành phố Hà Nội
Mai Lê Khanh
TS. Nguyễn Quang Thái 2021 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
2 ThS
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự tại tỉnh Quảng Bình
Nguyễn Thị Thanh Thúy
TS. Nguyễn Quang Thái 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
3 ThS
Tổ chức và hoạt động của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ hiện nay
Hà Mạnh Tú
TS. Nguyễn Quang Thái 2020 Luật Hiến pháp
4 ThS
QUYỀN KHIẾU NẠI VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ - TỪ THỰC TIỄN CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH QUẢNG BÌNH
NGUYỄN VĂN TUẤN
TS. NGUYỄN QUANG THÁI 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
5 ThS
Bảo đảm quyền bình đẳng của đương sự trong giải quyết các vụ việc dân sự của tòa án huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Mai Thị Huệ
TS. Nguyễn Quang Thái 2018 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
6 ThS
Vai trò của lực lượng cảnh sát trật tự trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự - từ thực tiễn của công an thành phố Hà Nội
Đinh Hữu Thành
TS. Nguyễn Quang Thái 2018 Quản lý công
7 ThS
Mô hình tổ chức của thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Công Khanh
TS. Nguyễn Quang Thái 2019 Luật Hiến pháp
8 ThS
Tổ chức và hoạt động của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ hiện nay
Hà Mạnh Tú
TS. Nguyễn Quang Thái 2020 Luật Hiến pháp
9 ThS
Cưỡng chế thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
Lê Ánh Dương
TS. Nguyễn Quang Thái 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
10 ThS
Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thanh Tuấn
TS. Nguyễn Quang Thái 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
Tìm thấy 10 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1