Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Nguyễn Minh Tuấn
TS. Nguyễn Tuấn Hưng 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
Vì Thị Lan Phương
TS. Nguyễn Từ 2020 Quản lý công
3 ThS
Pháp luật về giám sát cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương từ thực tiễn tỉnh Thái Bình
Đỗ Thị Nhung
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2020 Luật hiến pháp và luật hành chính
4 ThS
Bồi dưỡng công chức của Bộ Lao động - thương binh và xã hội
Đàm Minh Hoàng
PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng 2020 Quản lý công
5 ThS
Bảo đảm quyền của bị can trong giai đoạn điều tra - Từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh
Lê Ngọc Lam Điền
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2020 Luật hiến pháp
6 ThS
Thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thị Phương
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2019 Luật Hiến pháp
7 ThS
Đảm bảo quyền của bị can trong giai đoạn điều tra - Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh
Lê Ngọc Lam Điền
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2020 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
8 ThS
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO BÁC SĨ TUYẾN HUYỆN THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ĐẶNG THỊ QUỲNH TRANG
PGS. TS. NGUYỄN TUẤN HƯNG 2019 Quản lý công
9 ThS
Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình
Phan Quỳnh Anh
TS. Nguyễn Từ 2018 Quản lý công
10 ThS
Tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành nội vụ - từ thực tiễn tỉnh Cao Bằng
Trần Lương Nguyệt
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2018 Quản lý công
11 ThS
Năng lực giảng viên tại Trường Đại học y dược Hải Phòng
Nguyễn Quang Thanh
PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng 2019 Quản lý công
12 ThS
Thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thị Phương
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2019 Luật Hiến pháp
13 ThS
Quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa
Lê Văn Hợp
TS. Nguyễn Từ 2017 Quản lý công
14 ThS
Pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai - Từ thực tiễn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Lê Phước Toàn
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2017 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
15 ThS
Thẩm tra, xác minh trong hoạt động thanh tra - từ thực tiễn thanh tra tỉnh Thái Nguyên
Hoàng Thị Trà My
TS. Nguyễn Tuấn Khanh 2016 Luật Hiến pháp và Luật Hành chính
16 ThS
Quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bản tỉnh Quảng Bình
Nguyễn Minh Tuấn
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng 2017 Quản lý công
Tìm thấy 16 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1