Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Cung ứng dịch vụ hành chính công tại UBND quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Bùi Thị Hảo
TS. Nguyễn Thị Anh Thư 2020 Quản lý công
2 ThS
Chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại quần Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Nguyễn Mạnh Linh
TS. Nguyễn Thị Anh Thư 2020 Quản lý công
3 ThS
Thực hiện pháp luật về cư trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Nguyễn Tuấn Anh
TS. Nguyễn Thị Anh Thư 2019 Luật Hiến pháp
4 ThS
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Triệu Thị Thu Hoài
TS. Nguyễn Thị Anh Thư 2019 Quản lý công
5 ThS
Thực hiện pháp luật về cư trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Nguyễn Tuấn Anh
TS. Nguyễn THị Anh Thư 2019 Luật Hiến pháp
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1