Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
Nguyễn Thị Kim Oanh
TS. Nguyễn Thành Dũng 2020 Quản lý công
2 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động của đạo công giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trần Thanh Thủy
TS. Nguyễn Thành Dũng 2020 Quản lý công
3 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động của đạo công giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trần ThanhThủy
TS. Nguyễn Thành Dũng 2020 Quản lý công
4 ThS
Quản lý nhà nước về hoạt động của đạo công giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Trần ThanhThủy
TS. Nguyễn Thành Dũng 2020 Quản lý công
5 ThS
Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk
Trần Văn Hào
TS. Nguyễn Thành Dũng 2017 Quản lý công
Tìm thấy 5 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1