Tìm kiếm luận văn

Danh sách luận văn

  Loại Tên đề tài Tác giả Người hướng dẫn Năm Chuyên ngành
1 ThS
Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Thành Nguyễn Thùy Ny
TS. Nguyễn Thành Phúc 2020 Quản lý công
Tìm thấy 1 kết quả. Trang 1/1 xem trang 1